Arwerthiannau 2019

Cynhelir arwerthiannau o’r brid yn ystod yr hydref yn flynyddol gyda’r prif arwerthiannau yn Nolgellau, Llanrwst Bala, Bryncir, Gaerwen a Ruthin gyda defaid magu ar gael fydd yn debyg o gynhyrchu ŵyn am o leiaf dri thymor arall, ŵyn fydd yn cynhyrchu cig blasus a safonol. Cynhelir arwerthiannau canghennog sirol hyrddod hefyd ym mis Hydref i’r ffermwyr hynny sydd eisiau gwella eu stoc a chyflwyno gwaed newydd i’w diadelloedd.

Arwethiannau Hyrddod

Farmers Marts Ltd

Dolgellau

(01341) 422334

16eg Hydref – Meirion

18fed Hydref – Montgomery & Ceredigion

Bradburne Price

Llanrwst

(01492) 640693

17eg Hydref - Arfon

19eg Hydref - Denbigh

 

Mamogiaid

Farmers Marts Ltd

Dolgellau

(01341) 422334

6ed o Fedi

13eg o Fedi

20fed o Fedi

 

Bradburne Price

Llanrwst

(01492) 640693

18fed o Fedi

Am wybodaeth pellach cysylltwch â ni ar 07738 256861