Dydd Agored 2010

Cynhaliwyd diwrnod agored 2010 dan nawdd cangen sir Ddinbych ar fferm Llechrydau, ger Selattyn, Croesoswallt, fferm y Brodyr Morris, Eryl ac Islwyn, Ty Du, Tregeiriog  ar ddydd Sadwrn, Medi 25ain gyda thyrfa dda o dros 100 o aelodau’r gymdeithas ac eraill yn bresennol.

  Rhan o hen ddiadell Ty Newydd, Tregeiriog sydd yn cael ei chadw yn Llechrydau gyda’r brodyr yn cario ymlaen traddodiad blynyddoedd o fridio gofalus. Caiff rhyw 2,000 o ddefaid eu magu yn y ddiadell ar Swchcaerhiw yn y Berwyn yn agos iawn I’r ffin rhwng Cymru a Lloegr, ble maent yn pori ar dir sydd wedi ei wella, tir sydd yn codi i 1,400 o droedfeddi uwchben y môr.