Arwerthiannau 2021

Cynhelir arwerthiannau o’r brid yn ystod yr hydref yn flynyddol gyda’r prif arwerthiannau yn Nolgellau, Llanrwst Bala, Bryncir, Gaerwen a Ruthin gyda defaid magu ar gael fydd yn debyg o gynhyrchu ŵyn am o leiaf dri thymor arall, ŵyn fydd yn cynhyrchu cig blasus a safonol. Cynhelir arwerthiannau canghennog sirol hyrddod hefyd ym mis Hydref i’r ffermwyr hynny sydd eisiau gwella eu stoc a chyflwyno gwaed newydd i’w diadelloedd.

Arwethiannau Hyrddod