Ffurflen Ymaelodi / Membership Form

 

CYMDEITHAS DEFAID MYNYDD CYMREIG – ADRAN FYNYDD

 

Rwyf yn dymuno ymaelodi gyda’r gymdeithas a hynny yn flynyddol hyd nes y byddaf yn nodi yn wahanol mewn ysgrifen. I wish to become an annual member, up until termination of the year in which I withdraw my membership by notice in writing.

Terms of Membership

Taliad cychwynnol o £30 (orchymyn sefydlog isod) ac yna tanysgrifiad blynyddol ar y 1af o Ionawr drwy orchymyn sefydlog.

Initial membership (completed standing order with this form). Annual subscription (to pay 1st January every year after) £30 (by standing order).

Enw Masnachu / Trading Title

 

 

Fferm / Ffarm

 

Cyfeiriad gohebu / Correspondence Address

 

 

Sir / County

 

 

Cod Post / Postcode

 

Ffôn Tŷ /

Landline No.

 

 

Symudol / Mobile No.

 

E-bost / Email

 

 

 Nodyn Hysbysu

O gofio mai bwriad y gymdeithas yw i hybu’r brid, bridwyr, y cig a’r gymdeithas rydym yn cymryd cyfrinachedd data o ddifri ac ddim ond yn defnyddio eich data i drin eich cyfrif ac i gyflenwi gwasanaeth gan y gymdeithas tra byddwch yn aelod cyflawn. I edrych ar y nodyn hysbysu GDPR yn llawn ewch i’n gwefan www.welshmountainsheep.co.uk.

Privacy Statement

Mindful that the Welsh Mountain Sheep Society aim is to maintain the breed and promote the breed, breeders and Society.  

We take your privacy seriously and will only use your personal information to administer your account and to provide the services you require as a fully paid up member of the Society to view our statement in full, please visit our website, www.welshmountainsheep.co.ukfor full GDPR statement.

 

 

Rwyf yn derbyn yr uchod ac yn cytuno fod y wybodaeth uchod yn gywir gorau fy ngallu / I accept and agree to the above and the information I have provided is correct to the best of my knowledge.

 Arwydd                                                                                                                                                                                         Dyddiad

Signed: _______________________________________ Print: _________________________________________ Date:_____/_____/_____ 

 

Dylid dychwelyd y ffurflen hon wedi ei chwblhau i Gymdeithas Defaid Mynydd Cymreig, Croesor Uchaf, Croeso, Penrhyndeudraeth, Gwynedd LL48 6SS.

This completed membership from should be sent to Welsh Mountain Sheep Society, Croesor Uchaf, Croesor, Penrhyndeudraeth, Gwynedd LL48 6SS.

STANDING ORDER  

PAYMENTS IN £ STERLING (Standing Order cannot be done by any other currency)

Please pay the HSBC, Cymdeithas Defaid Mynydd Cymreig. / Welsh Mountain Sheep Society.  (Account Sort Code: 40-08-09; Account Number: 31026151) the sum of £30 NOW and £30 on 1st January each year until you receive further notice from me/us in writing and debit my/our account accordingly.

NODWCH MANYLION EICH BANC / PLEASE ENTER YOUR BANK’S DETAILS IN BLOCK CAPITALS

ENW’R CYFRIF

NAME OF ACCOUNT TO BE DEBITED

                   

 

ENW FFERM / FARM NAME / Flock Number

                                                                                                                      (Please use this as SO payment ref)             

Rhif Didoli

Sort Code

 

 

-

 

 

-

 

 

Rhif Cyfrif

Account Number

 

 

 

 

 

 

 

 

BANC

BANK

 

Cyfeiriad y gangen

Branch Address

 

 

Arwyddwyd

Signed

 

Enw

Print

 

Dyddiad

Date

 

                                             

Mae’r gorchymyn hwn yn goresgyn pob un arall. Dylid dychwelyd y bonyn hwn i’ch banc/ This order supersedes all previous instruction. Please return this section to the bank.