Arwerthiannau 2016

Cynhelir arwerthiannau o’r brid yn ystod yr hydref yn flynyddol gyda’r prif arwerthiannau yn Nolgellau, Llanrwst Bala, Bryncir, Gaerwen a Ruthin gyda defaid magu ar gael fydd yn debyg o gynhyrchu ŵyn am o leiaf dri thymor arall, ŵyn fydd yn cynhyrchu cig blasus a safonol. Cynhelir arwerthiannau hyrddod hefyd ym mis Hydref i’r ffermwyr hynny sydd eisiau gwella eu stoc a chyflwyno gwaed newydd i’w diadelloedd.

Arwethiannau Hyrddod

Farmers Marts Ltd

Dolgellau

(01341) 422334

12 Hydref – Meirion

14 Hydref – Montgomery & Ceredigion

Bradburne Price

Llanrwst

(01492) 640693

13 Hydref - Arfon

15 Hydref - Denbigh

 

Mamogiaid

Farmers Marts Ltd

Dolgellau

(01341) 422334

9 Medi

 16 Medi

23 Medi

30 Medi

Bradburne Price

Llanrwst

(01492) 640693

14 Medi

Am wybodaeth pellach cysylltwch â ni ar (01970) 636688