Ennillydd y wobr am ‘Hwrdd y Flwyddyn’ oedd hwrdd gan Hefin Jones, Llwynsarn, Rhydymain a ddaeth yn gyntaf mewn chwech  o’r sioeau cymwys yn ystod y tymor. ‘Roedd yr hwrdd arbennig yn cael ei gydnabod fel esiampl arbennig o’r ddafad fynydd ac yn ennillydd haeddianol o’r wobr, bellach yn ei hail flwyddyn. Cyflwynwyd Mr Jones gyda Chwpan Pierce Owen gan gadeirydd y gymdeithas Pierce Owen yng nghinio blynyddol y gymdeithas ym mis Ionawr. Mae yna 22 o sioeau cymwys sy’n cyfrif tuag at y wobr, sioeau sy’n cael eu cynnal o’r gwanwyn I ddiwedd Awst. Nid oes angen I gystadlu ymhob un o’r sioeau cymwys ond mae’r gymdeithas yn obeithiol y gwnaiff y gystadleuaeth hybu cyfranogiad fwy.